Uprzejmie informujemy, że Klinika Stomatologiczna Vita-Dent udostępnienia indywidualną dokumentację medyczną będącą własnością Kliniki, na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie Kliniki lub poprzez sporządzenie i wydanie kopii. 

 

Udostępnianie indywidualnej dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

 

Zespół Kliniki Stomatologicznej Vita-Dent