Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Vita-Dent s.c. Bogdan Trębicki, Jakub Trębicki, z siedzibą ul. Jana Pawła II 6, 05-500 Piaseczno, reprezentowany przez Jakuba Trębickiego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Wojtal, Tel. +48505723363.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych przez Vita-Dent, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymaganiem prawnym i warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez Vita-Dent.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta. Vita-Dent nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.