INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

1. Na terenie gabinetu Vita-Dent prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

2. Administratorem systemu monitoringu jest NZOZ Vita-Dent s.c. Bogdan Trębicki, Jakub Trębicki ul. Jana Pawła II 6 w Piasecznie.


3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w pomieszczeniu.


4. Monitoring obejmuje recepcję i poczekalnie.


5. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 2 tygodni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.


6. Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Danych Osobowych poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.


7. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Dane z monitoringu w żadnym razie nie mogą być upubliczniane.


8. Podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego w Vita-Dent jest art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w odniesieniu do art. 5 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, w związku z art. 3 pkt 2 g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.