Dewitalizacja 50 zł
Ekstyrpacja w znieczuleniu 50 zł
Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego 300 zł
Retreatment (ponowne leczenie kanałowe) - dodatkowa opłata 100 zł
Leczenie perforacji kanału 100 zł
Leczenie perforacji dna komory   100 zł
Mikroskop - dopłata za każdą wizytę 50 zł
Wypełnienie ostateczne (za 1 kanał) 100 zł
Otwarcie kanału/odbarczenie 50 zł

powyższe pozycje stanowią jedynie przykładowe ceny usług oferowanych w Klinice